Privacy Policy "TBIveilig" dienst

Index

Toepasselijkheid van deze privacy policy

Deze privacy policy is van toepassing op de dienst "TBIveilig" welke wordt aangeboden via de app en bijbehorende website https://tbiveilig.nl. Dit omvat alle software en achterliggende toepassingen waarin gegevens worden verwerkt, opgeslagen en toegepast ten aanzien van de dienst.

Welke informatie verzamelen wij?

Wij verzamelen middels de app en website de volgende informatie:
Gegevens welke worden opgegeven in het aanmeld formulier, hieronder vallen: Gegevens welke worden opgegeven in de applicatie, hieronder vallen:

Tot welke gegevens vraagt TBIveilig toegang?

Wat doen wij met deze informatie?

Alle informatie welke wij verzamelen kan gebruikt worden op de volgende manieren:

Hoe beschermen wij informatie?

De volgende maatregelen zijn getroffen om informatie te beschermen:

Gebruiken wij cookies?

Cookies kunnen worden gebruikt voor de werking van de applicatie, zoals bijvoorbeeld de opslag van authenticatie tokens. Er worden geen cookies gebruikt voor tracking of andere doeleinden.

Stellen wij gegevens beschikbaar voor anderen?

Wij verkopen, verhandelen of versturen op geen enkele wijze persoonlijk identificeerbare informatie aan anderen. Hieronder vallen niet de partijen welke ons ondersteunen in het operationeel houden van onze website en diensten, het uitvoeren van onze dienstverlening en het ondersteunen daarvan, zo lang als deze partijen overeenkomen deze informatie vertrouwelijk te behandelen.
Mogelijk kunnen wij besluiten gegevens te ontsluiten aan anderen wanneer wij dit toepasselijk achtten ten aanzien van het voldoen aan wet- en regelgeving, het toepassen van onze algemene voorwaarden, het beschermen van onze rechten of die van anderen, of uit veiligheidsoverwegingen.

Wat zijn uw rechten als gebruiker?

Als gebruiker van de dienst "TBIveilig" stemt u in met het gebruik van uw gegevens zoals aangegeven in deze privacy policy. U heeft als gebruiker van de dienst "TBIveilig" ten allen tijde de mogelijkheid en het recht om deze toestemming in te trekken en / of uw gegevens te laten verwijderen. Hiertoe kunt u contact opnemen middels de gegevens zoals weergegeven in deze privacy policy.

Uw toestemming en instemming

Door gebruik te maken van de dienst "TBIveilig" gaat u akkoord met deze privacy policy.

Wijzigingen aan onze privacy policy

Wanneer wij besluiten onze privacy policy te wijzigen zal deze op deze locatie worden bijgewerkt.
De laatste wijziging op deze privacy policy heeft plaatsgevonden op 17/02/2017.

Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Mocht u vragen hebben betreffende deze privacy policy dan kunt u contact met ons opnemen middels onderstaande contactgegevens:

Wilhelminaplein 37
3072 DE Rotterdam
Postbus 23134
info@tbi.nl